A Nyugat tanára
szerző: Tóth Tamara
A Négyessy-féle stílusgyakorlatokat látogatta az egyetemen, a Négyessy-féle szemináriumokon sajátította el a mesterség alapjait, nagy hatással voltak rá Négyessy László kurzusai. Ehhez hasonló mondatokkal gyakran találkozhattunk az irodalomkönyvek lapjain, de nem biztos, hogy felmerült bennünk, ki is volt ez a legendás egyetemi tanár.

fotó:nyugat.oszk.huNégyessy László 1861 és 1933 között élt, irodalomtörténész, esztéta és nyelvész volt, az MTA Nyelvművelő Bizottságának az elnöke. Több tankönyvet is szerzett, és híres stílusgyakorlat óráin a későbbi Nyugat első nemzedékének színe-java részt vett. Csak a legnagyobbak: Kosztolányi, Babits, Karinthy, Juhász Gyula, Csáth Géza, Tóth Árpád, Balázs Béla, Móricz. Vajon mi lehetett a tanári titok? Biztosan nem véletlen, hogy irodalomunk nagyjai fiatal éveikben Négyessy-nél okosodtak. Az egyetemi tanár mondhatni forradalmasította a tankönyvírást. Irodalmi és nyelvtani témájú szerzeményei a korábbiaknál korszerűbb szellemben, és stílusban íródtak, és szerkezetük is logikusabb volt. Az évek során aztán sokan használták az irodalomtörténész munkamódszerét, rendszerezését és eredményeit. Emellett közreműködött a középiskolai tantervek előkészítésében, mindenhol a logikus és szép magyar nyelvhasználatot tartotta elsődlegesnek, irányt adva ezzel egészen az iskolák államosításáig.

Négyessy László a haladó szellem ellenére nagyon nem szívelte például Ady költészetét, írt is egy értekezést Reális és csapongó Ady kultusz címmel. Emellett azt is a szemére vetették, hogy Petőfit és Vörösmartyt sem érti. A professzor több esetben álnéven publikált, ő volt Elemér tárcaíró doktor. Szerencsések lehettek azok a diákok, akik Négyessy László óráin tanulhattak poétikát, hiszen egy igazi tudóstól sajátíthatták el az alapokat, ami sok kezdő számára adott biztos kiindulási pontot. A végeredményt megnézve, a tanár úr nem végezett rossz munkát.