Egy kincses füzet mementója
szerző: Plecskó Edina
Radnóti Miklós több kitűnő verseskötettel is megajándékozta az utókort, de ezek közül is talán utolsó könyvének indíttatása és csodával határos módon való megkerülése miatt vált a Bori notesz igazán különlegessé. A bori munkaszolgálati táborban, „rémhírek és férgek” között átélt szenvedéseit leíró költő ugyanis kitűnően bizonyítja e verses gyűjteményével, hogy embertelen körülmények között is megmaradhat valaki költőnek, s ami még fontosabb, embernek.

Matetits László: Razglednicák1944-et írtak, amikor Radnóti szenvedéstörténetének végső szakasza megkezdődött: ekkor kapta meg ugyanis utolsó munkaszolgálati behívóját a szerbiai Bor városába, amely helyen átélt szenvedéseit tömörítő kis füzete aztán Bori noteszként vonult be az irodalmi köztudatba. S bár a költő mindig bízott megmenekülésében, az írásokról másolatot készített, amelyeket rabtársára, Szalai Sándorra bízott – általa került aztán haza a versek nagy része, míg a többi bori költemény talán a sors kegyes akaratából Radnóti tömegsírjának exhumálásakor került elő. A költő a nyári hónapokban még valamennyire őrizte életkedvét, ekkor született a Hetedik ecloga című első bori költeménye is – egy tulajdonképpen párbeszédszerű monológ, egy meghitt beszélgetés odaképzelt feleségével, Fannival. A versben megjelenő irreális csodavárás ellenére naturalista módon ábrázolja Radnóti a megalázottságát, állati sorba kényszeríttet voltát: „úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek, vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron.” Ám mindezek ellenére mégis ébren virraszt és ír, míg társai alszanak, hitelt adva a benne soha ki nem haló költői tűznek. E versében megbújó otthon utáni vágyódása cseng fel egy hónappal később keletkezett, Á la recherche… című művében is – itt még csak 35 évesen, de már számba veszi a múltat a halál közelségében, mintegy lemondóan a régi barátokra és szép nőkre gondolva, de végső kiábrándultságában is esélyt adva önmagának a túlélésre.

Erőltetett menet – ez az az élmény, amelyet a költő is oly sokszor megtapasztalt, s ahogyan egy drámai feszültségű versét is elnevezte Noteszében. Összes műve közül talán ez érzékelteti legszembetűnőbben lelkiállapotát versformájával, azaz a szünettel kettétört sorok mondanivalójával: ezzel hitelesen érzékelteti a foglyok kényszerű, botladozó menetelését. A remény és kétségbeesés között csapongó Radnótiban a vers végére aztán ismét az elszántság diadalmaskodik.

Utolsó művei Razglednicák – „képeslapok” – formájában maradtak fenn, összesen négy írást tömörítve. Ezekből, az időrendben halforrás:www.sk-szeged.huálához közel eső utolsó két alkotása már végtelen lemondást és kiúttalanságot közvetítenek, éreztetik Radnóti meggyötört lelki világát, tovább már nem fokozható tragikumát, s nemsokára bekövetkező sorsát: „Fölöttünk fú a förtelmes halál.” 1944. november 9-én Abda határában lőtték tarkón az addigra már végleg kimerült Radnótit és társait magyar kísérők két SS katona segédletével, s temették őket tömegsírba. Méltatlan halál ez egy még méltatlanabb szenvedéstörténet után, de örökérvényű versei mindörökre hordozni fogják üzenetét.