A NŐ – egy férfi szemszögéből
szerző: Plecskó Edina
„Mitől nő egy nő? És vajon mitől jó nő?” Ennek megválaszolása egyfelől szubjektivitást feltételez, ám ha mélyebben belegondolunk, az érzelmi síkon realizálódó intelligencia mindenképpen egy objektív kritériuma a nőies vonások teljes értékű kifejeződésének. Dr. Csernus Imre pedig ebből az aspektusból ad választ a kérdésekre a legújabb, A Nő című könyvében.

fotó:www.kalkukus.huA már Csernus védjegyévé vált sokkolás módszerének köntösébe öltöztetve tárul fel előttünk a „titok”: a nők elkövette sarkalatos hibák és az ezek kijavítását célzó útmutatás. A könyv lapjain megjelenő presszionálás azonban gyakran jelenti a vulgáris stílussal való azonosulást – ezzel viszont a legerősebb hatásfok elérése helyett, negatív visszacsatolás is bekövetkezhet az olvasóban.

A könyv borítója, a belső illusztrációk és a feltüntetett 18-as karika, előre jelzik a műben rejlő tartalmak stílusát, amely azonban több, holmi stiláris igénytelenségtől: Csernus tudatos eszközhasználata ez arra a célra, hogy minél inkább rögzüljenek az információk az emberekben. A végérvényes hatás elérését célzandó artikulálódnak ilyen formában a tartalmak: a rossz nő nem más, mint egy „görcs”, egy férjét kiszolgáló rabszolga, hitelesség híján lévő személy, akinek életét főként a kialakult rossz élethelyzetekben történő vegetálás teszi ki. A szüleinktől kapott minták nagyban befolyásolják azt, hogy felnőtt korunkban hogyan viszonyulunk egyes szituációkhoz, a rossz példa sajnos ragadós. Ám e könyv egyfajta útmutatás arra nézve, hogy ha már felfedeztük a bennünk rejlő hibákat és kiléptünk az érzelmi vakság állapotából, kezdjünk el a tudatosítás fájó ténye mellett mindezen változtatni.

„…Egy idő után a kudarcok elkezdik az embert körülölelni, és körülveszi őt a fotó:www.gportal.husötétség, elvész az önbizalom és a bizonytalanságból fakadóan a gerinc, a tartás helyén elkezd lekvár csordogálni. A lekvár meg azért van az üvegben, hogy nehogy szétfolyjon. Az egykori bátor nőci meg szétfolyik...A lekvár sorsa ugyanaz, mint a nyusziké, akik menekülnek. A nyuszik a fülüknél fogva felemelik magukat, tarkón vágva kettétörik a saját gerincüket, megnyúzzák, kibelezik, majd filézve odateszik a húsukat az asztalra, hogy valaki, aki éppen arra jár, vadast főzzön belőlük, majd megegye őket és megeméssze...”

fotó: razide.wordpress.com/2008/05/02/a-no/Ilyen és ehhez hasonló képekkel festi le az író az egyes gyarló vonásokat, jelen esetben a gyávaság generálta gerinctelenség állapotát. Csernus, könyvében elébe megy az igazi, nagybetűs NŐ megjelenítésének, markáns megfogalmazásaival a nőiesség megélésének gátló tényezőiről ír. Ez konstruktív megoldás lehet abból a szempontból, hogy a saját életükre is vonatkoztatható példákkal szembesíti az olvasókat hibáikkal, és a megoldás lehetőségét kínálja fel nekik. Ezen ideológia mentén a „hét nőbűnt” is megfogalmazza: a lustaságot, a gyávaságot, a türelmetlenséget, a makacsságot, a hiúságot, az önzőséget és az irigységet is. Ezeket több, a pszichiáter léte folytán szerzett példával szemlélteti, bemutatva általuk a személyiség fejlődésének torzulását. Mindazonáltal jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy miért tekintendők a jelen könyvben leírtak hitelesnek, miként lehet egy férfi a mindentudója a nőiesség megélésének. A válasz a már jelzett orvosi-pszichiátriai attitűdben keresendő, amely szellemiség köszön vissza e könyvben is. Csernus saját munkatapasztalatai révén foglalta össze a nőkről tudásának esszenciáját, amelynek befogadására azonban egy nagy adag bátorság is szükséges. Az biztos, hogy ő kellőképpen fel van vértezve ilyen irányú erővel, miként olyan kérdések feltevéséhez is bátorságot mutat, amelyekre mások gondolni sem mernek.

A könyvben realizálódó verbális stílus a jelzett hatás ellenére nem tekinthető teljességgel elfogadhatónak. A mű azonban megcáfolhatatlan értékkel is bír, hiszen az érzelmi intelligencia fejlesztését segíti elő. Ezáltal az emberek képesek lesznek hangosan kimondani maguknak és a másoknak a jó és rossz érzéseiket, majd mindennek a következményeit napról-napra következetesen vállalni tudják. Ez pedig egy olyan készség, amelynek elsajátítása a hiteles élet elengedhetetlen feltétele.